Polityka prywatności serwisu www.moymirski.pl

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez użytkowników i wyjaśnia kwestię ochrony ich prywatności w związku z korzystaniem ze strony www.moymirski.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest M.D. Moymirski (kontakt: info@moymirski.pl).
3. W celu zabezpieczenia powierzonych danych oraz zapobiegania ich udostępnieniu osobom nieupoważnionym opracowano procedury i zalecenia zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
4. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika.
5. Serwis pozyskuje wspomniane informacje poprzez: a) dobrowolne wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym, b) gromadzenie małych plików tekstowych, tzw. ciasteczek (ang. cookies).
6. Dane zamieszczone w formularzu są wymagane w związku z przeznaczeniem konkretnej podstrony, np. w celu umożliwienia kontaktu między użytkownikiem a administratorem.
7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia zamieszczonych przez siebie danych.
9. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonania aktualizacji w polityce prywatności niniejszego serwisu (zgodnie z ewentualnymi zmianami prawa w tym zakresie).
10. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają w sposób niezależny i mogą posiadać własne regulaminy (w tym politykę prywatności), z którymi należy się zapoznać.
Recent Comments
    Latest Posts